Bomenboekje Stam + Tooi

Landschapspark Dennenoord

Het is nog niet eens zo heel lang geleden dat men letterlijk met een boog om het Dennenoordterrein heen liep. Patiënten mochten niet achter de hekken vandaan. Buitenstaanders kwamen niet binnen. Onderhoud van de borders en struiken hoorde bij de therapie. Tegenwoordig wordt er binnen de psychiatrie heel anders gewerkt. Met andere aanpak, met veel modernere medicijnen. Alles is veel opener geworden. En dat geldt niet alleen voor wat binnen de muren gebeurt, maar ook voor het park waarin alles zich afspeelt. Iedereen kan nu het immense park binnenwandelen en genieten van het groen. Van de rust, de ruimte in combinatie met een bijzondere beslotenheid. Van de natuurlijke omgeving gaat een heilzame werking uit. Het valt op dat het er ook werkelijk een graadje warmer is, vooral op de open plekken. In de luwte heeft het kleinste straaltje zon al effect.

Hoewel het eerste ontwerp van het park al van rond 1900 stamt, wordt de realisatie van het terrein toch vooral toegeschreven aan landschapsarchitect Jan Vroom jr. In zijn ontwerp zal er meer ruimte zijn geweest voor borders met vaste planten. Nu is dat anders, met meer open vlaktes en zien we vooral groene nuances. De gebogen lijnen, de waterpartijen en de doorkijkjes zijn gebleven.

We zien nu een volwassen park, waar nog steeds aan wordt gewerkt. Kijk eens naar de prachtige beukenlaan. Bekijk hoe het park een volmaakt geheel vormt met het aangrenzende bos. Hoe ergens aan de rand voor een intieme begraafplaats een klein gebiedje werd ingeruimd, dat nu bewust beetje voor beetje weer aan de natuur lijkt te worden teruggegeven.

De wandeling langs de bomen op het Dennenoordterrein kwam tot stand door een initiatief van het IVN-Zuidlaren in samenwerking met Lentis. Voor de wandeling wordt dezelfde weg gevolgd als bij de reeds bestaande gedichtenroute. Bij de meeste beschrijvingen is aangegeven hoe de beschreven boom gesitueerd is ten opzichte van het bord met het gedicht.

Bekijk het Bomenboekje Stam + Tooi